ACI hotspots: maximizing serendipity

Creative abrasion in een internationale context

This same point can be generalized to life: maximize the serendipity around you – Nassim Nicholas Taleb (2007, 204)

Een vruchtbaar levendig innovatie cluster is een plek waar mensen met verschillende achtergronden zoals studenten, docenten, praktijkmensen, onderzoekers, ondernemers elkaar ontmoeten. Geregisseerde ontmoetingen, of  per ongeluk tot stand gekomen ontmoetingen  (serendipity) spelen een grote rol in het innovatieproces. Want innovatie is een botsing van verschillende ideen, een ontmoeting tussen verschillende perspectieven. In onze netwerk samenleving is het dan ook belangrijk om netwerken op te bouwen, te onderhouden en te benutten. Serendipity is: “the accidental, unplanned encounter which can lead to a better than intended outcome (Kakko & Inkinen, 2007, Inkinen 2006)”

Om dat een  aanraking met andere culturen buitengewoon waardevol is (een anders perspectief!) heeft ACI hubs benoemd in Kaapstad, London, New York en Seoul. Wat daar gebeurt is niets anders dan  serendepitiy  de vrije hand geven. Zoals studenten in jaar vier werken op ‘favorite meeting places’ in  het standscentrum. Worden studenten met internationale ambities op de hotspots direct gekoppeld aan een netwerk van locals en medestudenten. Vanaf daar neemt serendipity het over.

En de ontmoetingen tussen verschillende culturen zorgen hopelijk voor een constructieve wrijving tussen achtergronden, perspectieven en meningen. Ofwel door Hill et al (2014) creative abrasion genoemd.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *