Work in progress – abstract

 

(un)organizing innovation in SMEs in the Creative Industries and the role of creative leaders

Many small and medium-sized enterprises (SMEs) depend on their ability to be innovative in order to achieve and sustain a competitive advantage. However, innovation processes within SMEs should be assessed independently from generic innovation processes within the industry. E.g. SMEs in the creative industries tend to use less structured approaches to innovation which holds valuable lessons regarding to creative leadership and accepting a crucial aspect of innovation: the unexpected outcome.

This paper explores critical points of thinking regarding (un) organizing innovation across SMEs within the creative industry domain. Key questions are: what can be organised? And what should be left as untouched and unorganised as possible? What does creative leadership look like in SMEs in the CI? Semi-structured  in-depth face to face interviews of 45 minutes each will be held at 5 small medium enterprises (SMEs) in the creative industry in Tilburg (the Netherlands)* who have defined innovation as a core value. Interview data will be analysed in order to distillate best practices and critical points to consider for further research. Our findings reveal critical points of thinking for innovation minded organisations.

Keywords: innovation, organizing innovation, creative leadership, leading innovation, SMEs, creative industries

Maak ruimte voor de creatieve denker !!

6 tips om een innovatieve organisatiecultuur te creëren.

Innovatie is het implementeren van iets wat in de gebruikte context nieuw is . Om tot het ‘nieuwe ingrediënt’ te komen is creativiteit nodig. En om tot creativiteit te komen moet er ruimte zijn voor creatieve denkers. De mensen die dingen net iets anders bekijken en een ander perspectief toevoegen. En daar wringt de schoen vaak want creatieve denkers kunnen alleen functioneren in een passende cultuur en daar moet je actief op sturen.

In de dagelijkse praktijk is het balanceren tussen vrijheid en organisatie. Tussen loslaten en vasthouden. Teveel vrijheid leidt tot een ‘zooitje’ en inefficiëntie. Maar als er teveel ordening en te weinig vrijheid is voelen creatieve denkers zich geremd. Organisaties staan dus voor de uitdaging om een innovatiecultuur te creëren waarin ruimte is voor ‘anders denken’.

6 tips voor het stimuleren van een innovatieve organisatiecultuur met daarin 1 verstopte controlevraag.

 1. Past een innovatie cultuur wel bij de visie en structuur van een bedrijf?
  Daar is de verstopte controlevraag al. Want om een innovatiecultuur te stimuleren moet dit plan aansluiten bij de visie van een bedrijf. Er kan alleen een innovatie cultuur gecreëerd worden waarin ruimte is voor ideeën en creatieve denkers als dit ook bij de visie van het bedrijf past. Daarnaast moet die visie dan ook in woorden en daden vertegenwoordigd worden door het management. En ‘het management’ is meteen een relatief begrip want om echt tot een innovatiecultuur te komen is er geen dominante denkstroming.
 2. Stel vragen over de balans tussen efficiëntie en creativiteit
  Als je het in tijd zou uitdrukken? Hoeveel tijd per dag is er nu voor werknemers om niet bezig te zijn met taken die ‘moeten’ en hoeveel tijd blijft er dan over om iets te veranderen, verbeteren of iets nieuws te doen? Hoeveel dagen per jaar ben je bezig met de ‘waan van de dag’ en hoeveel dagen per jaar neem je de tijd om vooruit te kijken? Er is denkruimte nodig om tot creativiteit te komen. Bestaat die?
 3. Geef ruimte om fouten te maken
  Nieuwe ideeën bedenken en implementeren kan leiden tot fouten maken. Als fouten afgestraft worden wordt het risicovol om te innoveren voor medewerkers.  Geef dus de ruimte om fouten te maken. Er moet een cultuur ontstaan waarin ruimte is voor experimenten, voor het testen en verfijnen van ideeën zonder dat er meteen iemand gelijk moet krijgen. Het moet gaan om de leerervaring. Lauren Hill noemt dit in het filmpje (onderaan bij de kijktips) ‘creative agility’.
 4. Diversiteit aan denkbeelden en bezigheden
  Sommige bedrijven hebben heel bewust een profiel van de innovator opgesteld. De innovator is open-minded en heeft doorgaans een brede interesse en is ook geïnteresseerd in disciplines buiten het eigen vakgebied. Denk aan de IT-er die tevens een conceptueel kunstenaar is. Je zou kunnen zeggen dat diversiteit (van interesses, kennis en ideeën) dus ook kan bestaan binnen personen. Daarnaast is het uiteraard belangrijk om mensen aan te nemen met diversiteit in achtergrond en opleiding. Het gaat om het creëren van ‘collective creativity’. Innovatie wordt gedreven door een groep diverse mensen, niet door één geniaal persoon.
 5. Zorg dat talent zich thuis voelt
  Je hebt hard je best gedaan om een diverse groep werknemers te vinden. Maar nu moet iedereen zich thuis gaan voelen. Houdt er rekening mee dat creatieve denkers misschien een andere structuur nodig dan de gemiddelde werknemer. Misschien werken ze bijvoorbeeld soms graag op een andere plek, of op andere tijdstippen. Daarnaast is het belangrijk dat meningsverschillen mogen bestaan. Het hebben van constructieve meningsverschillen is een voorwaarde om tot innovatie te komen.
 6. Bij het koffiezetapparaat gebeurt het
  Mensen moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. Vaak ontstaat iets nieuws uit de samenvoeging van verschillende ideeën. Het delen van inzichten is belangrijk daarom kun je netwerken faciliteren die bij voorkeur buiten de organisatiegrenzen gaan, mensen van buiten naar binnen halen. Daarnaast is het belangrijk om fysieke plekken te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In de literatuur wordt dit de ‘socialization’ component genoemd.

inspiratie: ‘where good ideas come from by Steven Johnson.