ACI hotspots: maximizing serendipity

Creative abrasion in een internationale context

This same point can be generalized to life: maximize the serendipity around you – Nassim Nicholas Taleb (2007, 204)

Een vruchtbaar levendig innovatie cluster is een plek waar mensen met verschillende achtergronden zoals studenten, docenten, praktijkmensen, onderzoekers, ondernemers elkaar ontmoeten. Geregisseerde ontmoetingen, of  per ongeluk tot stand gekomen ontmoetingen  (serendipity) spelen een grote rol in het innovatieproces. Want innovatie is een botsing van verschillende ideen, een ontmoeting tussen verschillende perspectieven. In onze netwerk samenleving is het dan ook belangrijk om netwerken op te bouwen, te onderhouden en te benutten. Serendipity is: “the accidental, unplanned encounter which can lead to a better than intended outcome (Kakko & Inkinen, 2007, Inkinen 2006)” Continue reading